ИНТЕРИОРЕН
ДИЗАЙН

Студио „GRAPHICA“ специализира в изготвянето на идейни интериорни и екстериорни проекти, съобразени с желанията за функция и визия на клиента. Това е двустранен процес, който се осъществява на няколко етапа:
– Първоначален разговор с клиента, целта на който е да даде яснота на дизайнера относно интересите и предпочитанията на клиента.
– Изготвяне на първоначална визия
– Заявяване на корекции от страна на клиента

– Изготвяне на финален идеен проект на база уточнените корекции, който включва следните елементи:

План – обзавеждане
План – подови настилки
План – софит
План – осветление; контакти
Детайли и разрези, за изработването на специфични дизайнерски елементи, включени в проектаВизуализация на проекта

Предоставяне на контакти с фирми, необходими за реализирането на изработения проект
Професионално замерване и заснемане на обект:
– В случаи, в които клиента не разполага с коректен чертеж, на база на който ще се изработи интериорен проект, е необходимо представител на студио “GRAPHICA” да извърши детайлно замерване.

Авторски надзор върху изпълнението на проекта:
– Тази допълнителна услуга гарантира на клиента, че представител на студио “GRAPHICA” ще съблюдава процеса на изпълнение, за да се избегнат неточности и решения взети от изпълнителите, които са в разрез с проекта. Всички въпроси и казуси, възникващи по време на изпълнението, ще бъдат съгласувани с дизайнера, който е правил съответния проект. Това гарантира, че цялостната визия и функция ще бъдат спазени възможно най-точно, без драстични компромиси.

АРХИТЕКТУРА

Студио „GRAPHICA“ изготвя и идейни архитектурни проекти, съобразени с желанията за функция и визия на клиента. Това също е двустранен процес, който се осъществява на няколко етапа:
– Първоначален разговор с клиента, целта на който е да даде яснота на архитекта за интересите и предпочитанията на клиента.
– Изготвяне на първоначална визия
– Заявяване на корекции от страна на клиента
– Изготвяне на финален идеен проект на база уточнените корекции, който включва следните елементи:
Ситуация
План на разпределенията
План на покрив
Специфични разрези
Фасади
Визуализации
 

МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Производството на мебелно обзавеждане за нашите проекти е важна част от цялостния продукт, който предлагаме. Ако разполагате с вече готов проект, можете да доверите изработването на мебелите на нас.